പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങള്‍


മാസികകള്‍ 
സുജീവിതം 
പ്രകൃതി ആരോഗ്യ മനശാസ്ത്ര മാസിക
മാലിപ്പുറം, കൊച്ചി - 682511, PH: 0484-2492853

--------------------------------------------------------------------
നാച്ചുറല്‍ ഹൈജീന്‍
പ്രകൃതിജീവനാരോഗ്യമാസിക 
തിരൂര്‍. പിന്‍. 676101. ഫോണ്‍: 0494- 2422554
-------------------------------------------------------------------  
ആരോഗ്യദീപം 
പ്രകൃതി ചികിത്സാ ത്രൈമാസിക
മഹാത്മാ പ്രകൃതി ചികിത്സാ കേന്ദ്രം, തളിപ്പറമ്പ് - 670564, PH; 0460 2202855
--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ആഹാരവും ചികിത്സയും
പ്രകൃതി ചികിത്സാ ത്രൈമാസിക
മാനേജിംഗ് എഡിറ്റര്‍, ഗാന്ധിജി പ്രകൃതി ചികിത്സ കേന്ദ്രം,  കണിമംഗലം. P.O, തൃശ്ശൂര്‍.

------------------------------------------------------------------------------------------------
ദി വെജ് മാസിക
ഡേവിസ് വളര്‍കാവ്, ഗ്രീന്‍ ഹോം, പോന്നൂക്കര പോസ്റ്റ്‌, തൃശൂര്‍- 680306

PH:9895148998
------------------------------------------------------------------------------------------------

പുസ്തകങ്ങള്‍ 
 അരുമ- മനേക ഗാന്ധി
Rainbow book publishers, Chengannur, Kerala- 689124, PH:0479-2426427
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 മാംസാഹാരത്തിന്റെ കെടുതികള്‍. 
കേരള ഗാന്ധി സ്മാരക നിധി, ഗാന്ധി ഭവന്‍, തൈക്കാട്, തിരുവനന്തപുരം- 695014, PH: 0471-2321786
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
മനുഷ്യനെ തിന്നുന്ന കോഴി.
K.V.R.F Publication, kozhikkode , PH; 0495- 2723181
----------------------------------------------------------------------------
സസ്യാഹാരനിഷ്ഠയുടെ ധാര്‍മികാടിസ്ഥാനം- മഹാത്മാഗാന്ധി
പൂര്ണോദയാ ബുക്ക്‌ ട്രസ്റ്റ്‌ , ഗാന്ധിഭവന്‍, കൊച്ചി- 682018
-----------------------------------------------------------------------------
സസ്യാഹാരം - ഒരു ശാസ്ത്രീയ വിശകലനം
IISH- തിരുവനന്തപുരം PH :0471-2490149, www.iish.org
--------------------------------------------------------------------------------
അഹിംസയുടെ കഥകള്‍ - ഡോ . കെ . ശ്രീകുമാര്‍
ലിപി പബ്ലിക്കേഷന്‍സ്, കോഴിക്കോട് . PH - 0495-2700192, 9847262583  1 comment: